Τι είναι το ΚΠΓ ;

Το Κ.Π.γ. ( Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ) είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης με το οποίο πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης της χρήσης μιας γλώσσας. 

Τα επίπεδα γνώσης αντιστοιχούν σε Α, Β και Γ.

Το Α που αντιστοιχεί σε στοιχειώδης γνώση της αγγλικής χωρίζεται σε Α1 και Α2.

Το Β χωρίζεται σε Β1 και Β2 ( lower )

Το Γ σε Γ1 ( advanced ) και Γ2 ( proficiency ).

Η εξέταση εντός των επιπέδων είναι ενιαία, δηλαδή  ο εξεταζόμενος δίνει ένα ενιαίο test για την εξέταση Β και ανάλογα με την απόδοση του ,του αποδίδεται το πιστοποιητικό που του αντιστοιχεί – Β1 ή Β2.
To Κ.Π.γ. εκδίδεται από το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων και έχουν δικαίωμα συμμετοχής  όσοι έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα .Περιλαμβάνει 4 ενότητες : listening, speaking, writing, reading.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα δημοσιεύοντε σε 2 με 3 μήνες μετά την εξέταση.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΓ

.   Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αναγνωρίζεται από τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και το Α.Σ.Ε.Π.

.  Το κόστος των εξετάσεων είναι πολύ προσιτό. 

.  Tο Κ.Π.γ  αποτελεί αξιόπιστη πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας εφόσον  εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Επίπεδα

Αγγλικά

C2

Proficiency

C1

Advanced

B2 Lower
B1 PET
A2 KET
A1

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο του Michigan

Το Πανεπιστήμιο του Michigan, που χαρακτηρίζεται από όλα τα ανωτέρω, σταθερά κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών με περίπου 58000 σπουδαστές

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας (ELI) του Πανεπιστημίου του Michigan κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις εξετάσεις Αγγλικής και ανήκει σε ένα από τα Πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα στον κόσμο.
.
Cambridge Michigan Language Assessments
Το Φθινόπωρο του 2010, το Πανεπιστήμιο του Michigan και  το Πανεπιστήμιο του Cambridge δημιούργησαν  το νέο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).

Το CaMLA προσφέρει πλήρες σύνολο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο της γλωσσικής αξιολόγησης.

Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan

E.C.C.E.
Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Καλής Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English) είναι γλωσσική δοκιμασία που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 (Lower), όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

E.C.P.E.
Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία τηςΑγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (C.E.F.R.). Η εξέταση παρέχει στον υποψήφιο την δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας της Αγγλικής “κατ’οίκον” και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Hellenic American University

Το Hellenic American University ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με Πράξη του Νομοθετικού Σώματος της Πολιτείας του New Hampshire και αναπτύσσει δύο τεστ αξιολόγησης της Αγγλικής – το B.C.C.E. και το A.L.C.E.– και ένα τεστ που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση καθηγητών αγγλικής, το C.E.T.T.

Οι εξετάσεις του Hellenic American University

Basic Communication Certificate in English B.C.C.E.
Το πιστοποιητικό B.C.C.E. είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (C.E.F.R.).

Advanced Level Certificate in English (A.L.C.E.)

Το πιστοποιητικό A.L.C.E. είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (C.E.F.R.).

Communicative English Teaching Test (C.E.T.T.)

Το C.E.T.T. παρέχει επίσημη πιστοποίηση γνώσης και δεξιοτήτων γλωσσικής διδασκαλίας και ενισχύει τα διδακτικά προσόντα των ενδιαφερομένων. Οι ιδιοκτήτες και Διευθυντές Σπουδών  Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να αξιοποιήσουν το CETT ως κριτήριο επιλογής κατάλληλων καθηγητών. Το CETT αντιστοιχεί στα επίπεδα 5 και 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 


Educational Testing Service (ETS

Από το 1947, το ETS προωθεί παγκοσμίως την ποιότητα και την ισοτιμία στην εκπαίδευση και δημιουργεί μεθόδους αξιολόγησης οι οποίες βασίζονται σε εντατικές έρευνες. Το ETS αναπτύσσει, διεξάγει και βαθμολογεί περισσότερα από 50 εκατομμύρια τεστ ετησίως - όπως τα TOEFL, TOEIC, GRE και οι αξιολογήσεις The Praxis Series- σε περισσότερες από 180 χώρες και 9000 τοποθεσίες παγκοσμίως.

Εξετάσεις του ETS-TOEIC-Test of English for International Communication Listening and Reading


Το TOEIC Listening and Reading απευθύνεται σε υποψηφίους που θέλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό τους περιβάλλον. Είναι αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. στα επίπεδα Α1, Α2,Β1, Β2 και C1.

T.O.E.F.L.

Το TOEFL, Test of English as a Foreign Language  δημιουργήθηκε για φοιτητές ή υποψήφιους φοιτητές που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε κολέγια και πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα ανώτερα και ανώτατα αγγλόφωνα τμήματα όλων των πανεπιστημίων του κόσμου.

S.A.T

Οι εξετάσεις SAT Reasoning  και SAT Subject έχουν σχεδιαστεί για υποψήφιους που επιθυμούν να κάνουν αίτηση σε προπτυχιακά προγράμματα αμερικανικών πανεπιστημίων

Το ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ  είναι το μοναδικό Κέντρο ξένων Γλωσσών στα νότια προάστια της Αθήνας που παρέχει το πρόγραμμα S.A.T.

Τι είναι το ESB;


 PRE- LOWER (B1), LOWER ( Β2 ), ADVANCED ( Γ1 ), PROFICIENCY ( Γ2 )


Η σειρά εξετάσεων γλωσσομάθειας του ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου του Central Lancashire και στην Ελλάδα και διοργανώνονται από το EUROPALSO. Το ESB level 1 αντιστοιχεί στο Lower, το ESB level 2 αντιστοιχεί στο Advanced και το ESB level 3 αντιστοιχεί στο Proficiency. Κάθε επίπεδο της εξέτασης ESB αποτελείται από τα μέρη του Reading, Use of English, Listening, Writing και Speaking. To ESB TEST αξιολογείται στα 100 και η κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο 20%. Τα αποτελέσματα συμψηφίζονται μεταξύ τους και η βάση είναι το 55% επί του συνόλου της βαθμολογίας. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάιο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 2 μήνες αργότερα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ESB :PRE-LOWER (B1),  LOWER ( Β2 ),  ADVANCED ( Γ1 ),  PROFICIENCY ( Γ2 ) 

Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.

Η πιστοποίηση Γ2 δίνει επάρκεια και άδεια διδασκαλίας “κατ’οίκον” και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Τα tests είναι απόλυτα φιλικά και λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την ηλικία των Ελλήνων μαθητών.


Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening αλλά μετά οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν σε κάθε part.

Οι βαθμολογίες όλων των parts (Oral, Listening, Reading,Use of English και Writing) συμψηφίζονται και η βάση για την επιτυχία στις εξετάσεις είναι 55%.
Το Listening ακούγεται δύο φορές.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ένα από τα κορυφαία και αρχαιότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, με τα 31 κολέγια και πάνω από 150 τμήματα του, έχει ως αποστολή του να συμβάλλει στην πανκόσμια κοινωνία μέσω της επιδίωξης για εκπαίδευση, μόρφωση και έρευνα στα ανώτερα διεθνή επίπεδα. Το 2015, το Πανεπιστήμιο γιόρτασε την επέτειο οκτακοσίων έξι ετών από την ίδρυσή του.
Cambridge Assessment

Το Cambridge Assessment είναι η διεθνής ομάδα εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge. Λειτουργόντας ως τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge, αυτός ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, περιλαμβάνει τρείς μεγάλους εξεταστικούς φορείς: το Cambridge International Examinations (CIE), το Oxford Cambridge and RSA Examinations (OCR) και το Cambridge English Language Assessment (Cambridge English). Το Cambridge Assessment Group παρέχει εξετάσεις, πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και συναφείς υπηρεσίες σε πάνω από 150 χώρες παγκοσμίως.
mbridge EnglCaish

Οι εξετάσεις Cambridge English, η κορυφαία σειρά εξετάσεων γλωσσομάθειας Αγγλικής παγκοσμίως, χαρακτηρίζονται από πλήρη δέσμευση στην αξιολόγηση ύψιστης ποιότητας, αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια, εργοδότες και επίσημους φορείς σε όλο τον κόσμο, και παρέχουν εξαιρετική υποστήριξη προς καθηγητές και σε περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια υποψήφιους κάθε χρόνο, Το Cambridge English εκδίδει επίσης τα γνωστά για τα υψηλής ποιότητας Βραβεία Διδασκαλίας (Teaching Awards) που αναγνωρίζονται διεθνώς. Τα ανωτέρω περιλαμβάνουν το Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) που είναι η πιο γνωστή και με ευρύτερη συμμετοχή εξέταση δεξιοτήτων στη διδασκαλία της Αγγλικής σε όλο τον κόσμο.

Cambridge English: Young Learners

Cambridge English: starters
Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Starters, είναι η πρώτη από τις τρεις εξετάσεις Cambridge English: Young Learners που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών. Το Cambridge English: Starters αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα στην εκπαιδευτική διαδρομή του παιδιού, εισάγοντάς το στο γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής, με μέθοδο που διασκεδάζει και κινητοποιεί.

Cambridge English: Movers
εξετάσεις σχεδιασμένες ειδικά Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Movers είναι η δεύτερη από τις τρεις εξετάσεις για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών και δείχνει ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κατακτά ένα πολύ βασικό επίπεδο.

Cambridge English:Flyers
Γνωστή και ως Young Learners English (YLE): Flyers, είναι η πιο προχωρημένη από τις τρεις εξετάσεις που έχουν σχεδιαστεί για μαθητές μεταξύ 7 και 12 ετών και δείχνει ότι ένα παιδί χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομι λούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.

Cambridge English:Key for schools                                                 
Γνωστό και ως Key English Test (KET) for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε βασικό επίπεδο.

Cambridge English: Preliminary for Schools                           
Γνωστό και ως Preliminary English Test (PET) for Schools Β1 πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε μέσο επίπεδο.

Cambridge English:First for Schools                                       
Γνωστό και ως First Certificate in English (FCE) for Schools Β2 πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής έχει αρχίσει να αποκτά δεξιότητες στην Αγγλική και είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί σε μέσο-ανώτερο επίπεδο για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Cambridge English:Advanced (C.A.E.)
Γνωστό και ως Certificate in Advanced English (CAE) C1 αποτελεί κορυφαία εξέταση στην Αγγλική για επαγγελματική και ακαδημαϊκή επιτυχία.


Cambridge English: Proficiency (C.P.E.)
Γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE) C2, αποτελεί εξέταση Cambridge ESOL σε ανώτατο επίπεδο. Απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν αποκτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και παρέχει στον κάτοχο του άδεια διδασκαλίας “κατ’οίκον” και σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας στον κόσμο· κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται πάνω από 2.2 εκατομμύρια εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλον τον κόσμο.

 Πάνω από9.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 135 χώρες σε όλο τον κόσμο αποδέχονται το IELTS για σκοπούς εκπαίδευσης, εργασίας και μετανάστευσης. Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για σκοπούς μετανάστευσης από όλες τις χώρες που απαιτούν σχετικές εξετάσεις.

  Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά στη νέα σας ζωή στο εξωτερικό και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες δεξιότητες σας στην αγγλικά γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

  Κατ’ αποκλειστικό τρόπο, το IELTS εξετάζει τις δεξιότητες συνομιλίας στα Αγγλικά μέσω μιας διαδραστικής εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου πρόσωπο με πρόσωπο με έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο εξεταστή.

 Καθώς το IELTS έχει δημιουργηθεί από μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες του κόσμου με εμπειρία στην αξιολόγηση της αγγλικής γλώσσας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πρόκειται για μια δίκαιη εξέταση.

  

Γιατί να δώσετε τις εξετάσεις του IELTS μέσω του British Council;

 Το British Council έχει πάνω από 85 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία και την εξέταση της αγγλικής γλώσσας σε πάνω από 130 χώρες. Θα απολαύσετε μια εμπειρία εξετάσεων υψηλής ποιότητας.

 Μερικοί μόνο από τους λόγους για τους οποίους εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δώσει τις εξετάσεις του IELTS μέσω του British Council τα τελευταία 25 χρόνια είναι:

 Υποστήριξη από έμπειρους επαγγελματίες:Με τη βοήθεια βίντεο, βιβλίων και διαδραστικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στοκαλύτερο υλικό προετοιμασίαςγια την επίτευξη της βαθμολογίας που χρειάζεστε.

 Δωρεάν μέσα:ΤοRoad to IELTSείναι η δημοφιλής σειρά μαθημάτων προετοιμασίας του British Council μέσω Διαδικτύου. Κατά την εγγραφή σας μέσω του British Council μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 30 ώρες δωρεάν εκπαίδευσης.

 Βολικές ημερομηνίες και τόποι διεξαγωγής εξετάσεων:Με περισσότερους από 900 τόπους διεξαγωγής εξετάσεων σε πάνω από 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 50 στις ΗΠΑ, έχετε περισσότερες επιλογές για να δώσετε τις εξετάσεις όπου και όποτε επιθυμείτε. ΣτηνΕλλάδα, διεξάγουμε εξετάσεις IELTS δύο φορές το μήνα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη την διάρκεια του έτους κι επίσης στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στο Βόλο και στη Ξάνθη σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε χρονιάς.

 Εύκολη εγγραφή:Εγγραφείτε μέσω Διαδικτύουμε ευέλικτες επιλογές πληρωμής.

 Γρήγορα αποτελέσματα:Εγγυόμαστε ότι θα έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε γιατα αποτελέσματά σαςμέσω Διαδικτύου μέσα σε μόνο 13 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της εξέτασης.

 Το IELTS στην Ελλάδα

 Το IELTS δεν ανοίγει το δρόμο μόνο γιασπουδές και καριέρα στο εξωτερικό, αλλά είναι πλέονευρέως αποδεκτό και στην Ελλάδα. Πολλά από τα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια, Ιδιωτικά κολλέγια και Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και εργοδότες ιδιωτικού τομέα και κυβερνητικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένου του ΑΣΕΠ), αναγνωρίζουν την βαθμολογία του IELTS ως έναν αξιόπιστο και έγκυρο δείκτη ικανότητας επικοινωνίας στα αγγλικά.

 Το IELTS και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

Το IELTS είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης. ΤοΚοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)παρέχει τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γλώσσας, διευκολύνοντας έτσι την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα.

Bαθμολογία IELTS Eπίπεδο ΚΕΠΑ
3.4-4.0 A2
4.5-5.0 B1
5.5-6.5 B2
7.0-7.5 C1
8.0-9.0 C2

  

 

Αναζήτηση

Διευθύνση

Τιτάνων 4
Ελληνικό, Αθήνα 16777
Ελλάδα
210-9911671
Fax: 210-9911550

Θέση στο χάρτη

b1gb

Η σελίδα μας στο Fb

Copyright Alexandrion© 2014. All Rights Reserved.