Το Zertifikat B1 είναι πτυχίο Γερμανικών που αποδεικνύει τη μέτρια γνώση της Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το Zertifikat B1 είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό και από τον ιδιωτικό τομέα.

Το Zertifikat B2 είναι πτυχίο Γερμανικών που αποδεικνύει την καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το Zertifikat B2 είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό και από τον ιδιωτικό τομέα.

Το Zertifikat C1 είναι πτυχίο Γερμανικών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το Zertifikat C1 είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό και από τον ιδιωτικό τομέα.

Το Zertifikat C2 είναι πτυχίο Γερμανικών που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το Zertifikat C2 είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και αποδεκτό και από τον ιδιωτικό τομέα.

Γλώσσες και επίπεδα

Tο ΚΠΓ θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων της γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Για τη Γερμανική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:

1.    Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»

2.    Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

3.    Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »

4.    Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

5.    Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

6.    Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας » (από Νοέμβριο 2013)

 Από τα προαναφερόμενα επίπεδα, τα Α1 και Α2 εξετάζονται με ένα κοινό διαβαθμισμένο τεστ Α και το ίδιο θα ισχύει για τα επίπεδα Β1 και Β2 από τις εξετάσεις Μαΐου 2011 οπότε και θα εξετάζονται με ένα κοινό διαβαθμισμένο τεστ Β.
 

Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ όπως επίσης και η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών  Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών 
B1  B1
B2  B2
C1 C1
C2 Kleines Deutsches Sprachdiplom

Επίπεδο 1 – Αρχαρίων – Grundstufe
(στοιχειώδεις γνώσεις)  & (βασικές γνώσεις)
 
Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2
ÖSD A2
 
Επίπεδο Α1+ Α2 (στοιχειώδες γνώσεις)
 
Είναι το τμήμα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου διδάσκονται οι βασικές δομές της γραμματικής της γλώσσας καθώς επίσης γίνονται και τα πρώτα μαθήματα φωνητικής.
 
Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις εμπειρίες του (π.χ. πληροφορίες για τον εαυτό του και την οικογένειά του, για αγορές, την εργασία, το άμεσο περιβάλλον) αλλά και σύντομες αγγελίες από το ραδιόφωνο ή μηνύματα στο τηλέφωνο. Είναι σε θέση να διακρίνει τις σημαντικότερες πληροφορίες από σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα, αγγελίες που αναφέρονται σε καθημερινά θέματα και πινακίδες σε δημόσιους χώρους όπως και να συμπληρώνει συνηθισμένα έντυπα σε καταστήματα, τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες και να γράφει μηνύματα που αναφέρονται στο άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον.
 
Το επίπεδο Α2 πιστοποιείται με τα εξής πτυχία:
 
Goethe – Zertifikat A2: Start Deutsch 2
 
Οι εξετάσεις του Goethe Institut είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και καταξιωμένες και διακρίνονται για το μεγάλο τους κύρος
Οι εξετάσεις για το πτυχίο Goethe – Zertifikat A2: Start Deutsch 2 διεξάγονται από το Ινστιτούτο Γκαίτε δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο και Οκτώβριο.

ÖSD A2
 

Οι εξετάσεις του ÖSD για το A2 Grundstufe Deutsch απευθύνονται σε υποψηφίους από 14 ετών. Για την εξέταση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν στοιχειωδώς σε περιστάσεις, που αφορούν την καθημερινή και την επαγγελματική ζωή. Στο επίκεντρο της εξέτασης αυτής βρίσκεται η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για απλά θέματα.
 
Οι εξετάσεις διεξάγονται πολλές φορές τον χρόνο σε πολλές ελληνικές πολέις και στη Θεσσαλονίκη.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας .
 
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιεί προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα).
 
Tο ΚΠΓ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
 
Οι  εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο. Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.
 

Fit in Deutsch (B1 – C1), ZDaF – ZMP – KDS – GDS

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ): A1 – C1

Αναζήτηση

Διευθύνση

Τιτάνων 4
Ελληνικό, Αθήνα 16777
Ελλάδα
210-9911671
Fax: 210-9911550

Θέση στο χάρτη

b1gb

Η σελίδα μας στο Fb

Copyright Alexandrion© 2014. All Rights Reserved.