Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.
 
Για την Ιταλική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :
1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »
4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
6. Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας » (από Νοέμβριο 2013)

Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου, κάθε έτους.
Πίνακας αντιστοίχησης πτυχίων Ευρωπαϊκών Γλωσσών

 s

                     

Επίπεδα

Ιταλικά

C2 CELI 5, Superiore
C1 CELI 4, Avanzano

B2

CELI 3, Diploma
B1 CELI 2
A2 CELI 1
A1 CELI 1

Το Πανεπιστήμιο της Perugia πιστοποιεί την γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως. (http://www.cvcl.it/MEDIACENTER/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=14)
Συγκεκριμένα τα πτυχία CELI χωρίζονται σε 5 και είναι τα εξής:

Τα πτυχία CELI 1, CELI2 διπλώματα επιπέδου Α2, Β1 αντίστοιχα.

CELI 3
Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2, όπως το Lower στα αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας.
- Αναγνωρίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. ως πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας.
 
CELI 4
Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1, όπως το Advanced στα αγγλικά- Αναγνωρίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. ως πάρα πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας.
 
CELI 5
Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2, όπως το Proficiency στα αγγλικά- Αναγνωρίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.ως άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας.
- Δίνεται επάρκεια διδασκαλίας στον κάτοχό του.
- Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο Ιούνιο και Νοέμβριο.

Αναζήτηση

Διευθύνση

Τιτάνων 4
Ελληνικό, Αθήνα 16777
Ελλάδα
210-9911671
Fax: 210-9911550

Θέση στο χάρτη

b1gb

Η σελίδα μας στο Fb

Copyright Alexandrion© 2014. All Rights Reserved.