Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Το ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ’ Κ.Δ.Β.Μ.1, ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την διαρκή επιμόρφωση ενηλίκων, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, το φύλο, την χώρα καταγωγής ή τη θρησκεία κ.τ.λ. με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τα προγράμματα του Αλεξάνδρειου στοχεύουν στην αξιοποίηση όλων των δομών μάθησης και την σύνδεση ή επανασύνδεση των καταρτιζόμενων σ’αυτό με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη δημιουργία μιας θετικής στάσης προς τη μάθηση, ενισχύοντας έτσι και τις δυνατότητες πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.


Αυτό που κάνει το ‘Αλεξάνδρειον Κ.Δ.Β.Μ. να ξεχωρίζει είναι ότι οι καταρτιζόμενοί μας αποφοιτούν έχοντας πιστοποιηθεί σε τρεις τομείς:

(α) στην Αγγλική Γλώσσα, εφόσον θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Β1, Β2, C1, ή C2 ανάλογα με το επίπεδο που επιθυμούν, σε φορέα πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(β) Στην Πληροφορική, εφόσον θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις Ι.Τ. Skills, Basic, από φορέα πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(γ) Στις Βασικές Δεξιότητες στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, εφόσον θα λάβουν μέρος στην πιστοποίησή τους από φορέα πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και από άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Διδακτικό Προσωπικό

Αναζήτηση

Διευθύνση

Τιτάνων 4
Ελληνικό, Αθήνα 16777
Ελλάδα
210-9911671
Fax: 210-9911550

Θέση στο χάρτη

b1gb

Η σελίδα μας στο Fb

Copyright Alexandrion© 2014. All Rights Reserved.