Πληροφορική

H Πληροφορική, η σχετικά νέα αυτή επιστήμη, ξεκίνησε αρχικά ως ένας τομέας περιορισμένης εμβέλειας, σχετιζόμενος κυρίως με την αυτοματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών. Γρήγορα, όμως, εξελίχθηκε σε ένα συναρπαστικό κράμα θεωρίας και τεχνολογίας με κύριο θέμα μελέτης το πρόβλημα και τον υπολογισμό που εκτείνεται από την μελέτη της θεωρητικής έννοιας του προβλήματος μέχρι την αποτελεσματική επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων πρακτικής αξίας.

Σήμερα η Πληροφορική ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ανάπτυξη αλγορίθμων για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, η δημιουργία νέων και η βελτίωση υπαρχόντων συστημάτων λογισμικού και υλικού για την κατασκευή υπολογιστών υψηλής απόδοσης, η ταχεία και ασφαλής διακίνηση πληροφοριών μέσω δικτύων παγκόσμιας εμβέλειας και η δημιουργία συστημάτων διαχείρισης δεδομένων.

Έτσι, η Πληροφορική συνδέεται άμεσα με όλες τις Θετικές Eπιστήμες, αλλά και με πολλές άλλες, όπως η Φιλοσοφία, η Ψυχολογία, η Γλωσσολογία, η Νομική, η Iατρική, τα Oικονομικά και η Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η πληροφορική,  αυτή η  νεότατη επιστήμη κατάφερε σε ελάχιστο χρόνο να αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε έκφανση της κοινωνίας και της οικονομίας και η πιστοποίησή της στις βασικές της έννοιες (Word, Excel, Ιnternet) θεωρείται απαραίτητο εφόδιο για την εύρεση εργασίας.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Γενικες πληροφορίες σχετκά με την πληροφορική »

Αναζήτηση

Διευθύνση

Τιτάνων 4
Ελληνικό, Αθήνα 16777
Ελλάδα
210-9911671
Fax: 210-9911550

Θέση στο χάρτη

b1gb

Η σελίδα μας στο Fb

Copyright Alexandrion© 2014. All Rights Reserved.