Φοιητικό πρόγραμμα

Για φοιτητές και απόφοιτους λυκείου και γενικά αυτούς που επιζητούν “κάτι παραπάνω” από τα βασικά. Το πρόγραμμα τους βοηθάει να αποκτήσουν πέρα από τις βασικές γνώσεις στην πληροφορική και το απαραίτητο γι’ αυτούς τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης και Internet, γνώσεις στη χρήση του Office, συμπεριλαμβανομένου και του Excell.

* Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ,
* Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης,
* WINDOWS - LINUX – ΔΙΚΤΥΑ,
* OFFICE,
* EXCELL,
* INTERNET και δημιουργία σελίδων στο INTERNET,
* POWER POINT,
* HARDWARE INSTALLATION (Συναρμολόγηση συστημάτων).

Αναζήτηση

Διευθύνση

Τιτάνων 4
Ελληνικό, Αθήνα 16777
Ελλάδα
210-9911671
Fax: 210-9911550

Θέση στο χάρτη

b1gb

Η σελίδα μας στο Fb

Copyright Alexandrion© 2014. All Rights Reserved.